☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 1136 o pow. 900 m² położoną w m. Kiełczew.

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to nieruchomość w kształcie prostokąta z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (asfalt).

Działka położona jest w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu domów jednorodzinnych.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

1. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 1134/2 o pow. 1040 m², 1134/3 o pow. 1466 m² oraz 1134/4 o pow. 1289 m² położone w m. Prostyń.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 1134/2 o pow. 1040 m², 1134/3 o pow. 1466 m² oraz 1134/4 o pow. 1289 m² położone w m. Prostyń.

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W/w nieruchomości położone są we wschodniej części wsi Prostyń przy drodze publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Działki maja bliski dostęp do odległej ok. 700 m drogi wojewódzkiej Ostrołęka- Sokołów Podlaski.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

2. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 64/2 o pow. 739 m² położoną w m. Małkinia Górna przy ul. Brokowskiej.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 64/2 o pow. 739 m² położoną w m. Małkinia Górna przy ul. Brokowskiej.

Jest to działka gruntowa niezagospodarowana, posiadająca możliwość dostępu do uzbrojenia (E,W).

Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Brokowskiej) oraz kształt zbliżony do prostokąta.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Wójta Gminy Małkinia Górna o warunkach zabudowy. Ustalenia zawarte w tej decyzji określają przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

3. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 803/11 pow. 26 m², 1878 o pow. 24 m², 1879 o pow. 24 m², 1880 o pow. 24 m², 1881 o pow. 24 m², 1882 o pow. 24 m², 1883 o pow. 24 m² położone w m. Małkinia Górna przy ul. Biegańskiego.

 

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 803/11 pow. 26 m², 1878 o pow. 24 m², 1879 o pow. 24 m², 1880 o pow. 24 m², 1881 o pow. 24 m², 1882 o pow. 24 m², 1883 o pow. 24 m² położone w m. Małkinia Górna przy ul. Biegańskiego.

Działki są niezabudowane i niezagospodarowane, mają kształty zbliżone do prostokątów, posiadają dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowe działki położone są w centrum miejscowości Małkinia Górna, w rejonie ul. Biegańskiego i są przeznaczone pod zabudowę garażami.

Bezpośrednie sąsiedztwo oferowanych działek stanowią:

od wschodu- tereny zabudowy garażami oraz tereny handlowe,

od zachodu i północy- tereny PKP,

od południa- tereny zabudowy wielorodzinnej i teren Ośrodka  Zdrowia.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

4. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, znajdującą się w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, oznaczoną numerem ewidencyjnym 811/2 o pow. 1065 m² położoną w m. Rostki Wielkie.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, znajdującą się w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, oznaczoną numerem ewidencyjnym 811/2 o pow. 1065 m² położoną w m. Rostki Wielkie.

Działka jest niezagospodarowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka).

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

5. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży zabudowane nieruchomości gruntowe, na których usytuowane są budynki garaży w zabudowie szeregowej położone na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi

801/21 o pow. 29 m², na której znajduje się garaż o pow. użytkowej 21,17 m²

801/22 o pow. 21 m², na której znajduje się garaż o pow. użytkowej 16,80 m²

położone w m. Małkinia Górna.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

6. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie własności w nieruchomości gruntowej nr 679 położony w m. Prostyń.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie własności w nieruchomości gruntowej nr 679 położony w m. Prostyń.

Wyodrębniony lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia pomocniczego i łazienki z WC, położony na pierwszym piętrze 2-kondygnacyjnego, 1-klatkowego, podpiwniczonego budynku.

powierzchnia użytkowa  lokalu          -          59,94 m²

powierzchnia pomieszczenia przynależnego  -    7,98

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

7. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczoną numerem ewidencyjnym 443/1 o pow. 0,1312 ha położoną w m. Kiełczew.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczoną numerem ewidencyjnym 443/1 o pow. 0,1312 ha położoną w m. Kiełczew.

Działka jest niezagospodarowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o powierzchni utwardzonej.

Proszę o składanie ofert z podaniem ceny w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, pok. Nr 13 w godz. 8.00-16.00.

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

8. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej położonego w Małkini Górnej przy ul. Cichej 4 m. 4.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej położonego w Małkini Górnej przy ul. Cichej 4 m. 4.

Wyodrębniony lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza. Położony jest na parterze 5 kondygnacyjnego, 1- klatkowego, murowanego, podpiwniczonego budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 46,69 m²

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego: 3,98 m²

Informacje pod nr Tel. /029/ 644 29 88.

9. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi:

1506/22 o pow. 0,2700 ha,

1506/25 o pow. 1,5300 ha,

1506/36 o pow. 0,0700 ha

położone w m. Kańkowo.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi:

1506/22 o pow. 0,2700 ha,

1506/25 o pow. 1,5300 ha,

1506/36 o pow. 0,0700 ha

położone w m. Kańkowo.

Działki usytuowane są na terenie byłych Zakładów Azbestowo- Cementowych w otoczeniu terenów przemysłowych. Są to działki o powierzchni z wyraźną różnicą wysokości terenu z przeznaczeniem na polepszenie nieruchomości przyległych.

Informacje pod nr tel. /029/ 644 29 88.

10. Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi:

1404/10 o pow. 0,3200 ha,

1404/21 o pow. 0,0500 ha

położone w m. Kańkowo.

OFERTA

Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi:

1404/10 o pow. 0,3200 ha,

1404/21 o pow. 0,0500 ha

położone w m. Kańkowo.

Działka 1404/10 jest niezagospodarowana i posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej (E i W) oraz dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem dla pieszych. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna przedmiotowa działka znajduje się na terenach upraw rolnych, a częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka 1404/21 jest niezagospodarowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna przedmiotowa działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową.

Informacje pod nr tel. /029/ 644 29 88.

 

 

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2016-11-07)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-02-11 14:14:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-11-07 15:26:08)
 
 
liczba odwiedzin: 3372156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X