☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - Fotowoltaika Małkinia gGórna

                                                    Małkinia Górna, dnia 31 sierpnia 2020r.

 

GNM.6220.2.10.2020

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 7 w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 31 sierpnia 2020r. wydał decyzję znak: GNM.6220.2.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montaży wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej ) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, na działce nr ewid. 501, 502, obręb 0013 Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zapoznać się można (z możliwością wypowiedzenia się) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Sołtys wsi Małkinia I

 

Do zamieszczenia:

 

  1. BIP
  2. Tablice Ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

            tel. 29/ 644 29 97


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-09-01 15:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-09-01 15:26:06)
 
 
liczba odwiedzin: 3297386

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X