☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Danilowo I

Małkinia Górna, dnia 14 maja 2020r.

GKS.6220.4.9.2020

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 7 w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(  Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 14 maja 2020r. wydał decyzję znak: GKS.6220.4.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami dojazdowymi, kontenerowymi stacjami rozdzielczymi SN, kablami elektroenergetycznymi Nn lub SN o nazwie „Daniłowo I”, o mocy do 1MW, powierzchni  do 2,0 ha, planowanych do zlokalizowania na działkach o nr ewid. 25, 146/25, 44, planowane przyłącze energetyczne obejmuje działki o nr ew. 145 oraz 29 w obrębie 0003 Daniłowo, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski.”

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Sołtys wsi Daniłowo

 

Do zamieszczenia:

 

  1. BIP
  2. Tablice Ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

            tel. 29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-05-15 10:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-05-15 10:58:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3293796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X