☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Rostki Wielkie

                                                                                                       Małkinia Górna, dnia 28 kwietnia 2020r.

GKS. 6220.14.17.2019

                                              

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(  Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 kwietnia 2020r. wydał decyzję znak: GKS.6220.14.16.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji Stacji  uzdatniania wody w m. Rostki Wielkie na terenie działki o nr ewid. 968 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej  zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Sołtys wsi Rostki Wielkie
  2. a/a

 

 

Do zamieszczenia:

 

  1. BIP
  2. Tablice Ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

            tel. 29/ 644 29 97


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-04-29 10:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-04-29 10:31:23)
 
 
liczba odwiedzin: 3293856

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X