☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron w szczęciu postępowania administracyjnego

                  Małkinia Górna, dnia 13 marca 2020r.

GKS.6220.4.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018r. poz. 2096 z późn.zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.)

zawiadamiam strony, że:

 

  1. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami dojazdowymi, kontenerowymi stacjami rozdzielczymi SN, kablami elektroenergetycznymi Nn lub S, o nazwie „DANIŁOWO I” o mocy do 1,0 MW, powierzchni do 2,0 ha, planowanych do zlokalizowania na działkach ewidencyjnych nr  25, 146/25, 44 planowane przyłącze energetyczne obejmuje działki: 145 oraz 29 w obrębie 0003 Daniłowo, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski”.
  2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). W związku z powyższym stanowi ono przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.  z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.), Wójt Gminy w Małkini Górnej wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pokój nr 10 w godzinach 8ºº - 16ºº osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@malkiniagorna.pl.

 

Do zamieszczenia:

  1. BIP
  2. Tablice Urzędu Gminy w Małkini Górnej

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-03-17 10:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-03-17 10:34:16)
 
 
liczba odwiedzin: 3293858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X