☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: \\

                                                           Małkinia Górna, dnia 21 lutego 2020r.   

 

GKS.6220.13.13.2019

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(  Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 lutego 2020r. wydał decyzję znak: GKS.6220.13.12.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Poniatowo II” w granicach działek gruntowych nr 511, 512, 513 i 514 obręb Poniatowo, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski, woj. mazowieckie”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

            tel. 29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-02-24 13:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-02-24 13:56:24)
 
 
liczba odwiedzin: 3293817

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X