☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 03 lutego 202

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 745 51 18

e-mail. poczta@malkiniagorna.pl

http://www.malkiniagorna.pl/

 

 
   

                                                                                                          Małkinia Górna dnia 23.01.2020 r.

OAS.271.1.2020                   

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) na Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 03 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 r., na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę nr 2. firmy ARAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIV SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

 1. Cena: waga 60% (waga punktowa: 60 pkt)

Punktacja w kryterium „cena” będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc- C min/C bad x 60 pkt

gdzie:

Pc - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

C min - najniższa cena brutto badanych ofert

Cbad - cena brutto oferty badanej

 1. Termin płatności: waga 30% (waga punktowa: 30 pkt)

Punktacja w kryterium „Termin płatności” przyznana będzie za zaoferowany termin płatności faktury, wg następujących zasad:

 1. 14 dniowy termin płatności: 0 pkt
 2. 21 dniowy termin płatności: 15 pkt
 3. 30 dniowy termin płatności: 30 pkt
 1. Termin dostawy: waga 10% (waga punktowa: 10 pkt)

Punktacja w kryterium „Termin dostawy” przyznana będzie za zaoferowany termin dostawy do Odbiorcy partii oleju, licząc od dnia złożenia zamówienia, wg następujących zasad:

 1. dostawa w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia – 10 pkt
 2. dostawa w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia – 5 pkt
 3. dostawa w ciągu 4 dni roboczych od złożenia zamówienia – 3 pkt
 4. dostawa w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia – 0 pkt

Złożono cztery oferty nie podlegające odrzuceniu.

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159a, 08-110 Siedlce

 1. Cena – 57,90 pkt
 2. Termin płatności – 30 pkt
 3. Termin dostawy – 10 pkt

Razem liczba pkt –  97,90 pkt.

Oferta nr 2

ARAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

 1. Cena – 60,00 pkt
 2. Termin płatności – 30 pkt
 3. Termin dostawy – 10 pkt

Razem liczba pkt – 100,00 pkt.

Oferta nr 3

Firma Transportowo Handlowo – Usługowa „EURO – DOREX” Sp. Jawna. B.K. Czechowscy, D.A. Zglec, ul. Sienkiewicza 7, 07-200 Wyszków

 

 1. Cena – 59,97 pkt
 2. Termin płatności – 30,00 pkt
 3. Termin dostawy – 10 pkt

Razem liczba pkt –  99,97 pkt.

Oferta nr 4

Benzol Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

 

 1. Cena – 59,37 pkt
 2. Termin płatności – 30 pkt
 3. Termin dostawy – 10 pkt

Razem liczba pkt –  99,37 pkt.

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2020-01-28 08:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2020-01-28 08:53:05)
 
 
ilość odwiedzin: 3097359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X