☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.02.2020 r-31.12.2020 r

Małkinia Górna dnia 15.01.2020 r.

INT 271.17.2019                  

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.02.2020 r – 31.12.2020 r, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę nr 2. firmy TRMEW OBRÓT S.A. ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Oferta nr 1

ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

Liczba pkt – 87 pkt.

Oferta nr 2

TRMEW OBRÓT S.A. ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Liczba pkt – 100 pkt.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2020-01-16 11:20:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2020-01-16 11:20:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3093296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X