☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 roku

Małkinia Górna, dn. 03.01.2020 r.

Znak sprawy: OPS 271.01.2019

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Małkinia Górna zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwane dalej  Pzp, na „Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 roku” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Gastrolandia Katarzyna Pałys, ul. Mazowiecka 24A, 07-140 Sadowne

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę, która spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1. cena – 60 %

Cn/Cof.b.x 60 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

 

2. Doświadczenie Wykonawcy - 40 %

Dn/Db x 40 = ilość punktów

gdzie:

Dn – największa ilość miesięcy świadczenia usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, spośród ofert nieodrzuconych,

Db – ilość miesięcy świadczenia usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana w ofercie badanej (ocenianej),

40 pkt – waga kryterium.

 

Oferta nr 1.

Gastrolandia Katarzyna Pałys, ul. Mazowiecka 24A, 07-140 Sadowne

Cena -  60 pkt

Doświadczenie - 40 pkt

Razem: 100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2020-01-03 10:57:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2020-01-03 10:57:49)
 
 
ilość odwiedzin: 3093308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X