☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna w 2020 roku

Małkinia Górna dnia 30.12.2019

GKS.271. 01.2019                                                                        

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej  Pzp, na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna w 2020 roku”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. Kryterium cena – znaczenie 60 %

 A - najniższa cena ofertowa

C = --------------------

x 60 %

                      B - cena oferty badanej

gdzie: „C” - ilość punktów jakie otrzymała badana oferta

 

b) Termin płatności faktury – 40%

* Faktura płatna w terminie 30 dni  - 10 pkt.

* Faktura płatna w terminie 40 dni  - 20 pkt.

* Faktura płatna w terminie 50 dni  - 40 pkt.

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin płatności faktury – 40 pkt

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-12-30 11:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-12-30 11:41:26)
 
 
ilość odwiedzin: 3098704

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X