☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągn

Małkinia Górna dnia 27.12.2019 roku

BFP.271.02.2019        

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej  Pzp, na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Plac Ks. Anny Mazowieckiej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XIV. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1)  Cena – oprocentowanie kredytu – 60 %

2)  Termin uruchomienia kredytu - 40 %

 

Kryterium 1:

C = cena oferty z najniższym oprocentowaniem kredytu/cena oprocentowania oferty badanej x 100 x 60%

Kryterium 2:

T = najkrótszy czas uruchomienia kredytu/czas uruchomienia kredytu badanej oferty x 100 x 40%

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Przewoźny
(2019-12-27 14:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Przewoźny
(2019-12-27 14:59:41)
 
 
ilość odwiedzin: 3093226

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X