☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze oferty na na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazo

Małkinia Górna dnia 11.12.2019 r.

INT 271.1.11.2019

 

                                                                                                     uczestnicy postępowania

                                                                                 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, wybrano ofertę nr 7. PCPiR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Złożono czternaście ofert. Wykonawca spełnia wymagania i warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. Dokonano wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 80 %

B – doświadczenie - 20 %

Oferta nr 1

Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Liczba punktów:

cena brutto – 68,92

doświadczenie – 3,66

Razem: 72,58

Oferta nr 2

Tribergo Elżbieta Peda, ul. Promiennego Słońca 9, 05-540 Zalesie Górne

Liczba punktów:

cena brutto – 45,41

doświadczenie – 1,30

Razem: 46,71

Oferta nr 3

iNow Enterprises Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Liczba punktów:

cena brutto – 80,00

doświadczenie – 6,62

Razem: 86,62

 

Oferta nr 6

Konsorcjum: APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa

Compense Sp. z o.o. ul. Słowikowa 11, 87-134 Przysiek

Liczba punktów:

cena brutto – 30,84

doświadczenie – 4,39

Razem: 35,23

Oferta nr 7

PCPiR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Liczba punktów:

cena brutto – 75,51

doświadczenie - 20

Razem: 95,51

Oferta nr 8

Centrum Szkoleń i Biznesu Janina Szymańska, ul. Pułtuska 41, 09-100 Płońsk

Liczba punktów:

cena brutto – 64,00

doświadczenie – 1,87

Razem: 65,87

Oferta nr 10

Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka, ul. Chopina 11/15, 25-356 Kielce

Liczba punktów:

cena brutto – 79,06

doświadczenie – 13,83

Razem: 92,89

Oferta nr 11

BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź

Liczba punktów:

cena brutto – 68,57

doświadczenie – 5,93

Razem: 74,5

Oferta nr 12

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Liczba punktów:

cena brutto – 25,07

doświadczenie – 2,09

Razem: 27,16

Oferta nr 13

Izabela Ferenc, ul. Spokojna 1B, Nieświń

Liczba punktów:

cena brutto – 48,00

doświadczenie – 7,90

Razem: 55,90

Oferta nr 14

Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska, ul. Giełczyńska 10, 18-400 Łomża

Liczba punktów:

cena brutto – 56,00

doświadczenie - 0,11

Razem: 56,11

 

Oferty odrzucone:

 

Oferta nr 4

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Oferta nr 5

Kombinat Wiedzy Joanna Frączek – Broda, ul. Legionowa 42B, 05-270 Marki

Oferta nr 9

Fundacja Smart Law ul. Jana Brzechwy 64, 96-100 Skierniewice

Uzasadnienie odrzucenia:

Oferty nr 4, 5, 9 nie spełniają warunków udziału w postepowaniu. Na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, Zamawiający odrzuca oferty nr 4, 5, 9 ponieważ nie spełniają warunku udziału w postepowaniu tj. nie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym pkt 9 Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci osoby, która posiada: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 200 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat oraz posiada potwierdzenie odbytego szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” u Operatora grantu: Fundacji Promocji Gmin Polskich. (udokumentowane poprzez np. zaświadczenia, referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze zawierające liczbę przeprowadzonych godzin).

W ofercie nr 4 udokumentowano w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - 100 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

W ofercie nr 5 udokumentowano w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - 80 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

W ofercie nr 9 udokumentowano w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - 192 godziny szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

W związku z powyższym oferty nr 4, 5, 9 zostają odrzucone.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-12-09 12:01:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-12-11 11:19:33)
 
 
ilość odwiedzin: 3104610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X