☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. Budowa drogi gminnej ul. Folwarcznej w miejscowości Kiełczew

Małkinia Górna dnia 06.12.2019

INT 271.15.2019                      

     

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, na Budowę drogi gminnej ul. Folwarcznej w miejscowości Kiełczew, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 5.  P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5

Uzasadnienie

Złożono pięć ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1 Infrastruktura Bud – 59 Sp. z o.o. 02-572 Warszawa, ul. Kazimierzowska 43 lok. K,

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:

Cena – 46  pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. „Czystość” Sp. Jawna, Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid. 05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22

Oferta uzyskała łącznie 98 pkt, w tym:

Cena – 58  pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST Sp. z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A

Oferta uzyskała łącznie 97 pkt, w tym:

Cena – 57  pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37

Oferta uzyskała łącznie 95 pkt, w tym:

Cena –  55 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-12-06 13:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-12-06 13:35:33)
 
 
ilość odwiedzin: 3098795

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X