☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

                                                                                                                        Małkinia Górna, dnia 18 listopada 2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018r. poz. 2096 z późn.zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.)

zawiadamiam strony, że:

 

  1. z wniosku Pełnomocnika Gminy Małkinia Górna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Rostki Wielkie, na terenie działki o nr ewid. 968 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna”
  2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). W związku z powyższym stanowi ono przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.  z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.), Wójt Gminy w Małkini Górnej wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pokój nr 10 w godzinach 8ºº - 16ºº osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: www.malkiniagorna.pl.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 97

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-11-19 14:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-11-19 14:06:20)
 
 
liczba odwiedzin: 3297481

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X