☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy M

Małkinia Górna dnia 12.11.2019

INT 271.14.2019

 

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm) zwanej dalej  Pzp, na „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2019/2020”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp,  wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

 

Uzasadnienie

Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert t.j: - cena brutto – 100 %

 

Kryterium cena:

Wof = 800 km * COd  + 800 km * CPd + 200 km * COch + 200 m3 * C

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-11-13 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-11-13 14:23:54)
 
 
ilość odwiedzin: 3097367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X