☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2

            Małkinia Górna dnia 12.11.2019

oznaczenie sprawy OAS.271.3.2019

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą Pzp, na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2020 r”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano: Ofertę nr 1. „Transport Turystyczny Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka, ul. Kochanowskiego 16, 07-320 Małkinia Górna

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. Kryterium ceny – 60 %
  2. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury - 25 %
  3. Czas podstawienia autobusu zastępczego – 15 %

 

Kryterium „Cena”:

                                    Cena oferty najtańszej

Liczba punktów  =  ------------------------------------- x 60 pkt.

                                     Cena oferty badanej

 

     Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej w ofercie.

 

Kryterium „Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury”

Liczba punktów przyznawanych w kryterium termin płatności zależnych od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury:

7 dni  i mniej – 5 pkt

14 dni – 10 pkt

21 dni - 20 pkt

30 dni  i więcej– 25 pkt

 

Kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego”

Liczba punktów przyznawanych w niniejszym kryterium:

0-25 min – 15pkt

26-35 min – 10 pkt

36-45 min – 5 pkt

dłużej niż 45 min – 0 pkt.

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury  – 25 pkt

Czas podstawienia autobusu zastępczego – 15 pkt.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-11-12 15:56:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-11-12 15:56:29)
 
 
liczba odwiedzin: 3368383

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X