☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Adaptacji i przystosowania pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń.

                                                                                              Małkinia Górna dnia 26.09.2019

INT 271.11.2019                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Adaptację i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp, wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie

Złożono dwie ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 80 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

 

Oferta nr 2. URB Przemysław Spiżewski, Zakrzewo Kopijki 33, 07-323 Zaręby Kościelne

Oferta uzyskała łącznie 65 pkt, w tym:

Cena – 45 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-09-26 12:12:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-09-26 12:13:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3097328

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X