☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2019

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.13,  art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz w związku z uchwałą nr 8/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wsparcie zadań publicznych z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 Do pobrania:

- ogłoszenie
- oferta

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z ogłoszeniem  3/2019 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Małkinia Górna w 2019 roku dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w w/w. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,
- telefon kontaktowy kandydata,
- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z 3/2019 otwartym konkursem ofert na realizację zadań  publicznych Gminy Małkinia Górna  w 2019 roku (podanie nazwy zadania)”.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 22.09.2019 roku: w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 02.10.2019 roku godz. 10.00.

                                                                                                                            Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek      

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2019-09-04)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-09-05 12:38:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-09-05 12:44:08)
 
 
liczba odwiedzin: 3368323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X