☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

edycja elementu menu Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na

Małkinia Górna dnia 04.09.2019 roku

BFP.271.01.2019           

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej  Pzp, na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 – go Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1)  Cena – 60 %

2)  Termin uruchomienia kredytu - 40 %

Kryterium 1:

C = cena oferty z najniższym oprocentowaniem kredytu/cena oprocentowania oferty badanej x 100 x 60%

Kryterium 2:

T = najkrótszy czas uruchomienia kredytu/czas uruchomienia kredytu badanej oferty x 100 x 40%

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

Oferta nr 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie, ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Oferta uzyskała łącznie 89,7 pkt, w tym:

Cena – 49,7 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

 

Oferta nr 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Oferta uzyskała łącznie 92,1 pkt, w tym:

Cena – 52,1 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-09-04 10:55:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-09-04 10:56:52)
 
 
ilość odwiedzin: 3093249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X