☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji o śrdowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                           Małkinia Górna, dnia 7 czerwca 2019r.

 

GKS.6220.7.2019

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 czerwca 2019r. wydał decyzję znak: GKS.6220.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło, na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Lublina, zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                           tel.  29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-06-10 12:48:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-06-10 12:49:30)
 
 
liczba odwiedzin: 3293624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X