☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                           Małkinia Górna, dnia  20 maja 2019r.

GKS.6220.7.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2018r. poz. 2096 zpóźn.zm ),

 zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20 maja 2019r.  w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło, na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak:GKS.6220.7.2019 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-05-21 11:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-05-21 11:59:38)
 
 
liczba odwiedzin: 3293568

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X