☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie

Małkinia Górna dnia 09.05.2019

INT 271.06.2019                         

     

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 5B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz, ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie

Złożono sześć ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Oferta nr 1. LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnicy Sp. J. ul. Kryształowa 21, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska

Oferta uzyskała łącznie 89,27 pkt, w tym:

Cena –  49,27 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm: Lider: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo – Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, Partner: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 Pułtusk, Partner: MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14c, 09-200 Sierpc.

Oferta uzyskała łącznie 89,40 pkt, w tym:

Cena –  49,40 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Oferta nr 6. BOMAR 2 Tomasz Gajewski, ul. Łochowska 1A, 07-140 Sadowne

Oferta uzyskała łącznie 86,07 pkt, w tym:

Cena –  46,07 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 roku odrzuca Ofertę nr 2. Zakładu Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński, ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz Ofertę nr 4. Przedsiębiorstwa Budowlanego Artur Urbanik, Paproć Mała 8, 18-305 Szumowo ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Dział IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE w pkt. 23 oraz w Ogłoszenie nr 528873-N-2019 z dnia 2019-03-22 r. w punkcie III. 7) zawarł informacje o kosztorysowym sposobie rozliczania się z Wykonawcą oraz koniecznością dołączenia kosztorysów ofertowych.

Wykonawcy Oferta nr 2. Zakład Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński, ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik, Paproć Mała 8, 18-305 Szumowo, nie dołączyli wymaganych kosztorysów ofertowych, co nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-05-10 11:50:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-05-10 11:52:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3093224

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X