☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w Gminie Małkinia Górna w roku 2019

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych

zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert z dnia 22.02.2019r. na dofinansowanie zadania publicznego na podstawie art. art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego nr 6 w Gminie Małkinia Górna z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” wsparcie finansowe w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) otrzymuje: Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” ul. Leśna 15.

Jednocześnie informuję, że  nie złożono żadnej oferty na realizację poniższych zadań  publicznych w Gminie Małkinia Górna. Konkurs w tej części zostaje unieważniony:

  • zadanie nr 1 „ochrona i promocja zdrowia”,
  • zadanie nr 2 „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,
  • zadanie nr 3 „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”,
  • zadanie nr 4 „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
  • zadanie nr 5 „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
  • zadanie nr 7 „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Wójt Gminy   
Bożena Kordek

 

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2019-04-24)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-04-24 11:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-04-24 11:10:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3368409

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X