☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi wojewódzkiej

                                         Małkinia Górna, dnia 28 marca 2019r.

 

GKS.6220.7.2019

 

         

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 )

 

zawiadamiam, że:

 

  1. na wniosek Pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Pana Rafała Piotrowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło, na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie”.
  2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. ), Wójt Gminy Małkinia Górna wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Ostrołęce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

 

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w godzinach 8°°-16°° osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@malkiniagorna.pl.   

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska tel. 29/644 29 97

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-04-01 10:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-04-01 10:19:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3293894

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X