☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Rozbudowy ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna

Małkinia Górna dnia 21.03.2019

INT 271.03.2019                         

     

 

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, na Rozbudowę ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 3. Firmy Transportowo – Usługowej Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna

Uzasadnienie

Złożono trzy oferty. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1. VIKBUD Robert Wierzbowski, ul. Powstańców 15 m 8, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 98 pkt, w tym:

Cena –  58 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin

Oferta uzyskała łącznie 99 pkt, w tym:

Cena –  59 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-03-26 12:39:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-03-26 12:39:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3093262

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X