☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2019

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.15, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 8/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Do pobrania:

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem  2/2019 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Małkinia Górna w 2019 roku dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

 

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,

- telefon kontaktowy kandydata,

- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z 2/2019 otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Małkinia Górna  w 2019 roku (podanie nazwy zadania)”

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 12.03.2019 roku: w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 17.05. 2019 roku godz. 10.00.

                                                                                                                            

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        

 

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2019-02-26)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-02-27 09:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-02-27 09:34:30)
 
 
liczba odwiedzin: 3368434

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X