☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w Gminie Małkinia Górna w roku 2019

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.1, 6, 7, 10, 16 – 18, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 8/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wsparcie zadań publicznych z zakresu:

1)      ochrony i promocji zdrowia,
2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6)      wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,
7)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Do pobrania:

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), w związku z ogłoszeniem  1/2019 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Małkinia Górna w 2019 roku dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna z zakresu

1)      ochrony i promocji zdrowia,
2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6)      wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,
7)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w w/w. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,

- telefon kontaktowy kandydata,

- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z 1/2019 otwartym konkursem ofert na realizację zadań  publicznych Gminy Małkinia Górna  w 2019 roku (podanie nazwy zadania)”.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 12.03.2019 roku: w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 09.04.2019 roku godz. 10.00.

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek         

 

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-02-22 12:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-02-22 12:45:57)
 
 
liczba odwiedzin: 3368420

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X