☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: Wykonanie studni nr 3 na terenie zakładu Ajinomoto Poland Sp. z o.o. w Kańkowie

                                      Małkinia Górna, dnia 4 lutego 2019r.

 

GKS.6220.13.2018

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 lutego 2019r. wydał decyzję znak: GKS.6220.13.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych tj. studni nr 3 do głębokości ok. 50,0 m, o wydajności Q ok. 50 m³/h”, na działce o nr ewid. 1506/18, obręb geodezyjny Kańkowo.”

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                           tel.  29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-02-05 11:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-02-05 11:34:26)
 
 
liczba odwiedzin: 3293532

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X