☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                                 Małkinia Górna, dnia  10 stycznia 2018r.

GKS.6220.13.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. 2018r. poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ),

 zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10 stycznia 2019r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych tj. studni nr 3 do głębokości ok. 50,0 m, o wydajności Q ok. 50 m³/h, na działce nr ewid. 1506/18, obręb geodezyjny Kańkowo, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak:GKS.6220.13.2018 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 97

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-01-11 11:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-01-11 11:29:53)
 
 
liczba odwiedzin: 3297504

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X