☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                              Małkinia Górna, dnia 10 stycznia 2019r.

    GKS.6220.13.2018

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zebranych dowodach i  materiałach

przed wydaniem decyzji środowiskowej


 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ) Wójt Gminy Małkinia Górna zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych tj. studni nr 3 do głębokości ok. 50,0 m, o wydajności Q ok. 50 m³/h”, na działce o nr ewid. 1506/18 obręb geodezyjny Kańkowo.

            Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, strony mogą zapoznać się ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 97   

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2019-01-11 11:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2019-01-11 11:16:22)
 
 
liczba odwiedzin: 3293583

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X