☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2

Małkinia Górna, 21.12.2018 roku

Znak sprawy: OB.2512.3.2018

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, zwanej dalej Pzp), zwanej dalej Pzp, na „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2

 „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 11 A, 07-200 Wyszków.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Działem 20 SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawionej poniżej:

  1. cena brutto – 60 %
  2. termin realizacji dostaw - 40 %

Kryterium 1 – cena brutto:

C = [C min : C x] x 60 pkt = ilość punktów, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia,

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 

Kryterium 2 – termin realizacji dostaw :

Termin realizacji dostaw (w dniach roboczych od momentu zgłoszenia)*

Ilość punktów możliwa do uzyskania

4

0

3

20

2

25

1

40

Termin realizacji dostaw podany w dniach, mieszczących się w przedziale od 1 do 4 dni roboczych. 

Ocena ostateczna badanej oferty = ilość pkt. „cena” + ilość pkt „termin realizacji dostaw”

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159 A,                08-110 Siedlce, uzyskała łącznie 98,80 pkt, w tym:

Cena –  58,80 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

 

 W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-21 11:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-21 11:57:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3093230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X