☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini Górnej

Małkinia Górna dnia 20.12.2018

INT 271.22.2018                         

 

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini Górnej”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 3. Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSTAL, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk ul. Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów

uzyskała łącznie 92 pkt, w tym:

Cena – 52 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Zamawiający informuje, że oferta Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowego „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków oraz oferta MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka, zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie.

Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 - 5 ustawy Pzp zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z powyższym ich oferty zostały odrzucone.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-20 10:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-20 10:58:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3090441

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X