☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Małkinia Górna w 2019 roku

Małkinia Górna dnia 18.12.2018

GKS.271. 01.2018                                                                        

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna w 2019 roku”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej ul. Nurska 144.

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. Kryterium cena – znaczenie 90 %

 A - najniższa cena ofertowa

C = -----------------------------------

x 90 %

                      B - cena oferty badanej

gdzie: „C” - ilość punktów jakie otrzymała badana oferta

 

b) Kryterium „doświadczenie” Wykonawcy – znaczenie 10 %

- doświadczenie firmy prowadzącej działalność mniej niż 3 lata – 0 pkt.

- doświadczenie firmy prowadzącej działalność powyżej 3 lat -- 10  pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach tego kryterium: 10 pkt.

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Gwarancja jakości – 10 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-18 12:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-18 12:38:43)
 
 
ilość odwiedzin: 3090352

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X