☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek

Małkinia Górna dnia 14.12.2018

INT 271.28.2018                         

     

 

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 7. Firmy MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

 

Uzasadnienie

Złożono siedem ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

Oferta uzyskała łącznie 93 pkt, w tym:

Cena – 53 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. MK INSTAL Mieczysław Kowalczyk, ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 68 pkt, w tym:

Cena – 48 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

 

Oferta nr 3. ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak, ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy

Oferta uzyskała łącznie 95 pkt, w tym:

Cena – 45 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. ENERGO-WAC Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin - Jeziorna

Oferta uzyskała łącznie 39 pkt, w tym:

Cena – 19 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

 

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski

Oferta uzyskała łącznie 83 pkt, w tym:

Cena – 43 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 6. SANPROD Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 90 pkt, w tym:

Cena – 50 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-15 08:47:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-15 08:48:33)
 
 
ilość odwiedzin: 3090443

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X