☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Udzielenia długoterminowego kredytu w wysokości do 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

                                                                                                   Małkinia Górna dnia 13.12.2018 roku

BFP.271.02.2018   

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Udzielenia długoterminowego kredytu w wysokości do 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2. Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 – go Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1)  Cena – oprocentowanie kredytu – 60 %

2)  Termin uruchomienia kredytu - 40 %

 

Kryterium 1:

C = cena oferty z najniższym oprocentowaniem kredytu/cena oprocentowania oferty badanej x 100 x 60%

Kryterium 2:

T = najkrótszy czas uruchomienia kredytu/czas uruchomienia kredytu badanej oferty x 100 x 40%

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

 

Oferta nr 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie, ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:                                               

Cena – 46 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-13 12:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-13 12:47:45)
 
 
ilość odwiedzin: 3097401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X