☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej w Małkini Górnej.

                                                                                               Małkinia Górna dnia 13.11.2018

INT 271.17.2018

 

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej  Pzp, na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej w Małkini Górnej, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Multikom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Zamawiający informuje, że Oferta Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Mietne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie.

Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 - 5 ustawy Pzp zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni tj. do dnia 23.11.2018 roku. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z powyższym jego oferta została odrzucona.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-11-13 11:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-11-13 11:59:59)
 
 
ilość odwiedzin: 3098744

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X