☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy

                                                                                               Małkinia Górna dnia 30.10.2018

INT 271.26.2018

 

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2018/2019”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp,  wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

 

Uzasadnienie

Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert t.j: - cena brutto – 100 %

 

Kryterium cena:

Wof = 600 km * COd  + 500 km * CPd + 120 km * Coch + 200 m3 * C

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-11-02 14:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-11-02 14:38:49)
 
 
ilość odwiedzin: 3093250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X