☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek

                                                                                              Małkinia Górna dnia 18.10.2018

INT 271.20.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Przedsiębiorstwa Budowlanego Dariusz Nalewajk, Dzbenin 84, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie

Złożono pięć ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak, ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:

Cena – 46 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 3. MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 92 pkt, w tym:

Cena – 52 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. WOD-BUD Jarosław Karpiński, Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka

Oferta uzyskała łącznie 73 pkt, w tym:

Cena – 33 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 5. BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk, ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów

Oferta uzyskała łącznie 79 pkt, w tym:

Cena – 39 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-10-18 11:54:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-10-18 11:54:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3093208

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X