☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rostki Wielkie

                                                                                              Małkinia Górna dnia 18.10.2018

INT 271.19.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rostki Wielkie”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2. Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSTAL, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski

Uzasadnienie

Złożono pięć ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 77,6 pkt, w tym:

Cena – 47,6 pkt

Gwarancja jakości – 30 pkt

 

Oferta nr 3. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze

Oferta uzyskała łącznie 81,1 pkt, w tym:

Cena – 41,1 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk ul. Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów

Oferta uzyskała łącznie 79,9 pkt, w tym:

Cena – 39,9 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 5. MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

Oferta uzyskała łącznie 79,6 pkt, w tym:

Cena – 39,6 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-10-18 11:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-10-18 11:42:49)
 
 
ilość odwiedzin: 3098696

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X