☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni-część wschodnia.

            Małkinia Górna dnia 15.10.2018

INT 271.18.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – część wschodnia”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna

Uzasadnienie

Złożono trzy oferty. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. OGRODY Robert Liżewski, ul. Działkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Oferta uzyskała łącznie 67 pkt, w tym:

Cena – 47 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

 

Oferta nr 3. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki ul. M. C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:

Cena – 46 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-10-15 09:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-10-15 09:13:37)
 
 
ilość odwiedzin: 3097354

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X