☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grądy

                                                                                              Małkinia Górna dnia 07.09.2018

INT 271.16.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 4. Firmy Vikbud Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie

Złożono cztery oferty. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Oferta uzyskała łącznie 99,3 pkt, w tym:

Cena – 59,3 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Zakład Robót Budowlano – Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecyra, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Oferta uzyskała łącznie 50,6 pkt, w tym:

Cena – 50,6 pkt

Gwarancja jakości – 0 pkt

 

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Oferta uzyskała łącznie 96,2 pkt, w tym:

Cena – 56,2 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-09-10 12:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-09-10 12:44:37)
 
 
ilość odwiedzin: 3090502

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X