☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni

                                                                                              Małkinia Górna dnia 05.09.2018

INT 271.14.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie

Złożono dwie ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Konsorcjum firm: Lider MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14c, 09-200 Sierpc, Partner: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 Pułtusk, Partner: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo – Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo

Oferta uzyskała łącznie 83 pkt, w tym:

Cena – 43 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-09-06 11:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-09-06 11:34:36)
 
 
ilość odwiedzin: 3093160

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X