☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni

                                                                                              Małkinia Górna dnia 18.07.2018

oznaczenie sprawy INT 271.12.2018

 

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano: Ofertę nr 1. Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce

 

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. Kryterium ceny – 60 %

                                  

Liczba punktów  =  Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej x 60 pkt.

                                    

  1. Kryterium termin gwarancji - 30 %

       

Liczba punktów  =  Ilość m-cy gwarancji w ofercie badanej : Najwyższa zaoferowana ilość m-cy gwarancji x 30 pkt.

                                  

  1. Kryterium czas reakcji serwisu – 10%

- czas reakcji serwisu – jeden dzień roboczy – przyznana ilość punktów 10,

- czas reakcji serwisu – dwa dni robocze – przyznana ilość punktów 5,

- czas reakcji serwisu – trzy dni robocze – zero punktów.

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 90 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 30 pkt

Czas reakcji – 0 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-07-19 10:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-07-19 10:12:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3098702

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X