☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego pn. Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatne

INT 271.04.2018.         

                                                                                              Małkinia Górna, dnia 18.06.2018 r.

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

 

                                                                                             

Dotyczy: postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego” Oznaczenie sprawy: INT 271.04.2018.

 

Informacja

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 60d, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579, dalej zwanej: „Pzp”) przekazuje następujące informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

W wyniku ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, opublikowanego  w dniu 21 marca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr  534431-N-2018 wpłynęły 2 (dwa) wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Konsorcjum:
 1. Mergond Investments Sp. z o. o.  (Lider)

       ul. Grzybowska 80/82, 00-844  Warszawa

 1. Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. (Partner)
  Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111, 06830c Golbasi – Ankara, Turcja
 1. Konsorcjum:
 1. UNIBEP S.A. (Lider)

Ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

 1. UNIBEP PPP Sp. z o.o. (Partner)

Ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 1. Konsorcjum:
 1. Mergond Investments Sp. z o. o.  (Lider)

       ul. Grzybowska 80/82, 00-844  Warszawa

 1. Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. (Partner)
  Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111, 06830c Golbasi – Ankara, Turcja
 1. Konsorcjum:
 1. UNIBEP S.A. (Lider)

Ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

 1. UNIBEP PPP Sp. z o.o. (Partner)

Ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ograniczył liczbę wykonawców do 3 (trzech), w związku z czym dopuszcza do udziału w dialogu wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału i nie podlegają wykluczeniu.

 

Zamawiający informuje, że zaproszenie do udziału w dialogu przekaże wykonawcom spełniającym warunki udziału w postepowaniu w odrębnym piśmie na zasadach określonych w art. 60d ust.5 Pzp.

 

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego pn. Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-06-18 11:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-06-18 11:46:43)
 
 
ilość odwiedzin: 3097350

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X