☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągnięt

                Małkinia Górna dnia 02.05.2018 roku

BFP.271.01.2018   

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 7 Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 13. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1)  Cena – oprocentowanie kredytu – 60 %

2)  Termin uruchomienia kredytu - 40 %

 

Kryterium 1:

C = cena oferty z najniższym oprocentowaniem kredytu/cena oprocentowania oferty badanej x 100 x 60%

Kryterium 2:

T = najkrótszy czas uruchomienia kredytu/czas uruchomienia kredytu badanej oferty x 100 x 40%

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Iłży ul. Rynek 1, 27-100 Iłża

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:

Cena – 46 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 14, 06-200 Maków Mazowiecki

Oferta uzyskała łącznie 96 pkt, w tym:

Cena – 56 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Oferta nr 3. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu oddział w Radomiu, ul. Kusocińskiego 19, 26-600 Radom

Oferta uzyskała łącznie 98 pkt, w tym:                                               

Cena – 58 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Oferta nr 4. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Oferta uzyskała łącznie 87 pkt, w tym:                                               

Cena – 47 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Oferta nr 5. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 – go Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Oferta uzyskała łącznie 94 pkt, w tym:                                               

Cena – 54 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Oferta nr 6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie, ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Oferta uzyskała łącznie 86 pkt, w tym:                                               

Cena – 46 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-05-02 13:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-05-02 13:53:13)
 
 
ilość odwiedzin: 3097292

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X