☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczopnego dot. Budowy targowiska gminnego w Małkini Górnej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

            Małkinia Górna dnia 21.02.2018

INT 271.01.2018                         

     

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, na „Budowę targowiska gminnego w Małkini Górnej w systemie zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Lift Engineering Wojciech Bigas, ul. Papieża J.P. II 12 m 16, 18-300 Zambrów

 

Uzasadnienie

Złożono dwie ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. P&K Jaczewscy, Jaczewski Paweł Bednarze 12, 07-120 Korytnica

Oferta uzyskała łącznie 95,3 pkt, w tym:

Cena – 55,3 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Informacja o wyborze oferty w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-02-22 12:53:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-02-22 12:57:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3098786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X