☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczopnego dot Sporządzania, wydawanie i dowozu posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku

Małkinia Górna, dn. 27.12.2017

Znak sprawy: OPS 271.01.2017

 

 

                       
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Małkinia Górna zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwane dalej  Pzp, na „Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Firmy „U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne Bogumiła Sarnowska, Nienałty Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne.

 

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę, która spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XV SIWZ dokonano wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1. cena – 60 %

Cn/Cof.b.x 60 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

 

2. doświadczenie personelu kluczowego - 40 %

Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad:

- doświadczenie do 3 lat ( i 3 lata)  = 0 pkt.

- doświadczanie od 3- 5 lat  =  20 pkt.

- doświadczenie od 5 lat i więcej  = 40 pkt.

 

Oferta nr 1.

„U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne

Bogumiła Sarnowska,

Nienałty – Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne

  1. Cena -  60 pkt
  2. Doświadczenie personelu kluczowego - 40 pkt

Razem: 100 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-12-27 10:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-12-27 10:46:53)
 
 
ilość odwiedzin: 3090399

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X