☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do szkół od stycznia 2018 do 22 grudnia 2018 r. w Gminie Małkinia Górna (trasa 1).

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Dowóz uczniów do szkół od stycznia 2018 r. do 22 grudnia 2018 r. w Gminie Małkinia Górna – Trasa 1

Małkinia Górna, 20.12.2017 r.

Znak sprawy: OAS.271.4.2017

                                                                                                                                    

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, zwanej dalej Pzp), zwanej dalej Pzp, na ”Dowóz uczniów do szkół od stycznia 2018 do 22 grudnia 2018 r. w Gminie Małkinia Górna (trasa 1).”,  na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1 Transport Turystyczny Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka, 07-320 Małkinia Górna, ul. Kochanowskiego 16.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawionej poniżej:

Kryterium 1-  cena brutto – 60 pkt

                                                    

                                                            najniższa cena oferowana

Liczba punktów (max 60) = ----------------------------------------------- x 60

                                                           Cena badanej oferty

W kryterium 1 można uzyskać maksymalnie 60 pkt

 

kryterium 2 – czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii – 10 pkt

mniej niż 1 godz. od zgłoszenia – 10 pkt

powyżej od 1godz. do 1,5 godz. – 5 pkt

powyżej 1,5 godz. – 0 pkt

W kryterium 2 można uzyskać maksymalnie 10 pkt

 

kryterium 3 - Wcześniejsza współpraca – 20 pkt

3 umowy i więcej - 20 pkt

0 -2 umowy – 0 pkt

W kryterium 3 można uzyskać maksymalnie 20 pkt

 

kryterium nr 4 – aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w ramach linii regularnej  na trasie dostosowanej do przedmiotu zamówienia

Posiadanie zezwolenia – 10 pkt

Brak zezwolenia – 0 pkt

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Kryterium 1 - Cena brutto – 60 pkt

Kryterium 2 - czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii – 10 pkt

Kryterium 3 - Wcześniejsza współpraca -20   pkt

kryterium 4 – aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w ramach linii regularnej  na trasie dostosowanej do przedmiotu zamówienia – 10 pkt

 

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2, uzyskała łącznie 53,75 pkt, w tym:

Kryterium 1 - Cena brutto – 43, 75 pkt

Kryterium 2 - czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii – 10 pkt

Kryterium 3 - Wcześniejsza współpraca – 0 pkt

kryterium 4 – aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w ramach linii regularnej  na trasie dostosowanej do przedmiotu zamówienia – 0 pkt

 

Oferta nr 3. „RAN-TRANS” Transport osobowy Raniszewski Sylwester, 07-202 Wyszków, ul. Zakolejowa 63,  uzyskała łącznie 51,16 pkt, w tym:

Kryterium 1 - Cena brutto – 41,16 pkt

Kryterium 2 - czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii – 10 pkt

Kryterium 3 - Wcześniejsza współpraca - 0 pkt

kryterium 4 – aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w ramach linii regularnej  na trasie dostosowanej do przedmiotu zamówienia – 0 pkt

 W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-12-20 12:32:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-12-20 12:33:58)
 
 
ilość odwiedzin: 3097385

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X