☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszcz. postęp.-ustalenie lok. inwest. celu pub. - kotłowni gazowej: funkcja, podgrzew gazu na stacji gazowej, na terenie obejmującym działki położone w m. Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 1 grudnia 2017r.

PGP. 6733.10.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

                Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 1 grudnia 2017 roku

      na wniosek DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 60 - 081 Przeźmierowo, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Napierała, przedstawiciela spółki pod firmą ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - kotłowni gazowej: funkcja – podgrzew gazu na stacji gazowej, na terenie obejmującym działki położone w obrębie Kańkowo.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- działki nr: 1274/7 i 1276/12 - obręb Kańkowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-12-05 08:49:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-12-05 08:52:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2416865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X