☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i wymiany Firewalla sprzętowego Fortigate

INT 271.1.53.2017                                                                

Małkinia Górna dnia 30 listopada 2017r.

Gmina Małkinia Górna,

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy i wymiany urządzenia Firewalla sprzętowego Fortigate FG-110C na Fortigate FG-101E z subskrypcją Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services) na okres 36 miesięcy zgodnie z przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Podana przez Wykonawcę cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.

3. Sposób przygotowania oferty cenowej:

3.1. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

3.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

3.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3.4. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

3.5. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: 7.12.2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 13). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

5. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Piotr Konferowicz, tel. 29 644 29 80, mail: admin@malkiniagorna.pl

7. W załączniku nr 2 wzór umowy, która jest integralną częścią zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe - propozycja cenowa

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Umowa - załącznik nr 2

Wytworzył:
Adam Pławski
(2017-11-30)
Udostępnił:
Piotr Przewoźny
(2017-12-01 09:33:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Przewoźny
(2017-12-01 09:37:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2540560

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X